Usluge socijalne zaštite

U radu  Doma " Misericordia" se koriste sve forme socijalnog rada uz posebne oblike socioterapije, obezbeđenja socijalne sigurnosti i uspostavljanja socijalnih kontakata sa okruženjem korisnika.

Budući da je starenje deo životnog procesa koje dovodi do nepovratnih promena, u ustanovi primenjujemo individualni pristup svakom našem korisniku sa ciljem da se zadovolje njihove fizičke, duhovne, psihološke, kulturne i druge socijalne potrebe pružajući im mogućnost da vode što samostalniji život i da koristi što je bolje moguće svoje postojeće sposobnosti.

Stoga rad socijalnog radnika doma "Misericordia" je prevashodno usredsredjen na:

 • Prilagođavanje korisnika uslovima života u domu. Ovo podrazumeva njegovu aktivnost na polju pune socijalizacije i adaptacije korisnika na nove uslove života.
 • Socijalna briga o korisnicima što podrazumeva pružanje informacija i pomoći u ostvarivanju pravne i socijalne sigurnosti (podnošenje zahteva korisnika za tuđu pomoć i negu, organizovanje odlaska na komisije, prijava i odjava osiguranja iz matičnih filijala na filijale prebivališta, prijave i odjave boravišta i prebivališta korisnika kao i pružanje drugih informacija i vidova pomoći od značaja za puno socijalno i pravno obezbeđenje naših korisnika).
 • Očuvanje i podsticanje kontakata korisnika sa najbližim članovima svoje porodice (posredovanje u rešavanju mogućih konflikata, motivisanje istih na što jaču i delotvorniju uzajamnu podršku i pomoć sa ciljem stvaranja jakih porodičnih veza samih korisnika i njihovih najbližih).
 • Praćenje promena psiho-socijalnog stanja korisnika, s obzirom da posledice mogu biti nesigurnost, osećanje odbačenosti i usamljenosti i preduzimanje pravovremenih mera u cilju prevencije i sprečavanja pomenutog, kao i redovna komunikacija i informisanje najbližih srodnika korisnika o njihovom sveukupnom aktuelnom stanju.
 • Saradnja sa drugim institucijama od značaja za zdravstveni, socijalni i pravni status korisnika (bolnice, filijale PIO fonda, policijske uprave, centri za socijalni rad i druge).

Usluge ishrane

Ishrana naših korisnika je prilagođena osobama trećeg životnog doba.

Posebno ističemo pripremu sveže i domaće hrane. U tri glavna dnevna obroka i dva međuobroka, koliko se svakodnevno poslužuje u Domu, nastoji se da hrana bude raznolika, ukusno pripremljena, a osim standardnih jelovnika, pripremaju se i dijetalni koji uključuju određene zabrane.

Priprema hrane u celosti se vrši prema zahtevnim kriterijima koje potvrđuje i HACCP sistem, posebno vodeći računa o kvalitetanom odabiru namirnica kao i pažljivom biranju saradnika i dobavljača.

Usluge zdravstvene zaštite i usluge nege

Zdravstvene usluge se realizuju u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvenu oblast.

Cilj zdravstvene usluge u Domu je očuvanje psihičkog, fizičkog i socijalnog potencijala korisnika.

Zdravstvenu negu vrše licencirane medicinske sestre i certifikovane negovateljice 24 časa, sedam dana u nedelji.

U okviru Ustanove je registrovana ambulanta za zdravstvenu negu po rešenju broj 530-53-894/2016-09, Ministarstva zdravlja, Republike Srbije.

Postupci opšte i posebne zdravstvene zaštite i nege su:

 • doktorski pregled (dolazak doktora u Dom)
 • kompletna nega (umivanje, brijanje, kupanje, rezanje noktiju, pomoć u oblačenju, podela terapije)
 • kontrolisano uzimanje propisane terapije
 • vizita glavne sestre
 • merenje šećera u krvi
 • merenje krvnog pritiska
 • sanacija dekubitnih rana
 • sprečavanje komplikacija usled dugotrajnog ležanja
 • kateterizacija
 • obrada stome
 • uzimanje i transport materijala na laboratorijsku obradu
 • prevoz korisnika do bolnice
 • dolazak lekara specijalista

Za sve specijalističke preglede, organizuju se pozivi lekara specijalista ili transport do zdravstvenih ustanova uz pratnju domskog osoblja. U slučaju hitnih intervencija obezbedjuje se poziv hitne pomoći.

Dom "Misericordia" pruža uslugu zbrinjavanja korisnika u težem zdravstvenom stanju, nakon hirurškog ili bolničkog lečenja.

Uz osnovnu medicinsku negu korisnicima su na raspolaganju i tretmani fizioterapeuta u prostoru posebno opremljenom i prilagođenom našim korisnicima.  Grupne vežbe prilagođene osobama treće životne dobi, kao i individualne vežbe s korisnicima prema njihovim potrebama i tegobama.