Radno - okupaciona terapija

 1. Dostupnost usluga radne terapije. Ovaj cilj se postiže svakodnevno kroz individualni i grupni rad sa korisnicima, prema dnevnim, nedeljnim i mesečnim planovima akcije.
 2. Uticaj na promenu kvaliteta života, kroz sprovođenje radne terapije, aktivnosti i kontrolu rada.
 3. Unapređenje rada kroz radnu terapiju, koji imaju za cilj socijalizaciju korisnika.

Sadržaj rada sa starima:

 • Motivisanje i upoznavanje sa principima radioničarskog rada
 • Komunikacija prilagođena starima
 • Faktori koji remete komunikaciju sa starima
 • Komunikacija sa dementnim korisnicima.
 • Konkretni postupci u komunikaciji sa osobama sa oštećenjem čula, svesti, jezičkog izražavanja
 • Životne priče
 • Izrada izveštaja

Radionice:

 1. Slikarsko – kreativna
 2. Krojačka
 3. Radionica ručnog rada
 4. Muziko – terapija
 5. Rad u dvorištu

Tehnike:

 1. Jedinstvene  tehnike – farbanje i seckanje (mehaničko-tehničke)
 2. One koje deluju umirujuće: heklanje, slikanje, vez (sedativne)
 3. One koje deluju na emociju i motivaciju- muziko terapija, gledanje starih fotografija
 4. Izrada predmeta od raznih materijala (izrada čestitki, rad sa glinom – invetivna)
 5. Korisnik sam bira šta će da radi – slobodna tehnika ( društvene igre)

Procenjuju se sposobnosti korisnika i na osnovu toga spovodi radna terapija.

 • Šivenje
 • Izrada figurica od različitih materijala
 • Izrada različitih ukrasa
 • Izrada predmeta od reciklažnog materijala

Pored kreativnih organizuju se zabavnne aktivnosti (proslave rođendana korisnika. Saradnja sa drugim ustanovama: školama, vrtićima, Gerontološkim centrom, „Guslama“, različitim udruženjima.

ZAŠTO RADNO – OKUPACIONA TERAPIJA?

 • Motivisanje za rad i ozdravljenje
 • Prihvatanje sopstvenog identiteta
 • Poboljšanje koncentracije
 • Delovanje na raspoloženje
 • Poboljšanje kvaliteta života